Nokia 6210 Navigator - Instellingen voor Online delen

background image

Instellingen voor Online delen

Als u de online instellingen voor delen wilt bewerken, selecteert u >

Internet

>

Online delen

>

Opties

>

Instellingen

en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Serv.providers

- Hiermee kunt u de lijst van serviceproviders weergeven.

Mijn accounts

- Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u

Opties

>

Nieuwe account toev.

. Als u een bestaande account wilt bewerken, selecteert

u een account en

Opties

>

Bewerken

. U kunt de naam voor de account en de

gebruikersnaam en het wachtwoord voor de account invoeren.

Toepas.instell.

- Hiermee kunt u de grootte wijzigen voor de op het scherm

getoonde afbeeldingen en de tekengrootte die wordt gebruikt in concepten
of tekstinvoer.

Geavanceerd

- Hiermee kunt u het standaardtoegangspunt en de manier voor het

ophalen van nieuwe inhoud van de server selecteren. U kunt ook inhoud downloaden
terwijl u aan het roamen bent en alle afbeeldingsgegevens laten publiceren.

background image

52

C a m e r a