Nokia 6210 Navigator - Videoclips bewerken

background image

Videoclips bewerken

Als u videoclips wilt bewerken in

Galerij

of aangepaste videoclips wilt maken,

gaat u naar een videoclip en selecteert u

Opties

>

Video-editor

>

Opties

>

Videoclip bewerken

.

In de video-editor kunt u twee tijdlijnen zien: de tijdlijn van de video en de tijdlijn
van de geluidsclip. De afbeeldingen, tekst en overgangen die aan een videoclip
worden toegevoegd, worden weergegeven op de tijdlijn van de videoclip. Druk de
bladertoets omhoog of omlaag om tussen de tijdlijnen te schakelen.