Nokia 6210 Navigator - Afbeeldingen vastleggen

background image

Afbeeldingen vastleggen

Hoofdcamera
1. Als u de camera wilt activeren, drukt u op de cameratoets.

2. Druk op de volumetoetsen om in of uit te zoomen.

3. Druk de cameratoets half in om

de focus op een voorwerp vast
te zetten.

Druk op de cameratoets om een
foto te maken.

Tweede camera
1. Als u de tweede camera wilt activeren, drukt u op de cameratoets. Vervolgens

drukt u de bladertoets naar links of rechts om de werkbalk te openen en
selecteert u .

2. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.

3. Als u een foto wilt maken, selecteert u

Vastleggen

.

De camera sluiten
Als u de camera wilt sluiten, selecteert u

Opties

>

Afsluiten

.

Als u de Galerij vanaf de camera opent, wordt de camera gesloten.

background image

53

C a m e r a