Nokia 6210 Navigator - Videoclips opnemen

background image

Videoclips opnemen

1. Als u de hoofdcamera wilt activeren, drukt u op de cameratoets. Als u de

tweede camera wilt activeren, drukt u de bladertoets naar links of rechts om
de werkbalk te openen en selecteert u . Als de camera zich in de fotomodus
bevindt (

), drukt u de bladertoets naar links of rechts om de werkbalk te

openen en selecteert u

.

2. Als u een opname met de hoofdcamera wilt starten, drukt u op de cameratoets.

Als u een opname met de tweede camera wilt starten, selecteert u

Opnemen

.

Er klinkt een geluid, waarmee wordt aangegeven dat de opname is gestart.

Als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen met de hoofdcamera, drukt u op
de volumetoetsen. Met de tweede camera gaat u omhoog of omlaag.

3. Als u een opname met de hoofdcamera wilt stoppen, drukt u op de

cameratoets. Als u een opname met de tweede camera wilt stoppen, selecteert
u

Stoppen

. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de map Videoclips in

de Galerij. Zie ’Galerij’ op pag. 48. De maximumlengte van de videoclip hangt
af van het beschikbare geheugen.

U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door

Pauze

te selecteren.

De video-opname wordt automatisch gestopt als u de opname onderbreekt en
gedurende één minuut niet op een toets drukt. Als u de opname wilt hervatten,
selecteert u

Doorgaan

.