Nokia 6210 Navigator - Behandeling en onderhoud

background image

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg
worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig
opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen
de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en
bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

background image

85

B e h a n d e l i n g e n o n d e r h o u d

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer
de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding
wordt voorgeschreven.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om
het apparaat schoon te maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren
en de correcte werking belemmeren.

Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een
zachte, schone, droge doek.

Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen
en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Gebruik laders binnenshuis.

Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen
en agendanotities.

Voor optimale prestaties kunt het apparaat zo nu en dan uitzetten door de stroom uit
te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem
contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of
op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten,
batterijen en accu’s na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling
moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese
Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen
beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van
materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling
vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw
plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product
of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de
landspecifieke informatie op www.nokia.com.

background image

86

A a n v u l l e n d e v e i l i g h e i d s i n f o r m a t i e