Nokia 6210 Navigator - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

VEILIGHEID ....................................... 6

Ondersteuning .................................. 8

Help ...................................................................... 8
Nokia-ondersteuning en
contactgegevens ............................................... 8

1. Aan de slag ................................... 9

(U)SIM-kaart en batterij plaatsen................ 9
Geheugenkaart .................................................. 9
De batterij opladen ....................................... 10
Het apparaat in- en uitschakelen ............. 11
Antennelocaties ............................................. 12
Configuratie-instellingen ............................ 12
Toepassing Welkom....................................... 12
Instelwizard..................................................... 13

2. Het apparaat............................... 13

Toetsen en onderdelen ................................. 13
Stand-by modus............................................. 14
Symbolen.......................................................... 15
Screensaver ..................................................... 17
Menu ................................................................. 17
Items in een toepassing markeren............ 17
Schakelen tussen toepassingen ................. 17
Een toepassing sluiten ................................. 18
Volumeregeling .............................................. 18
Het scherm draaien....................................... 18
Bedienen via draaien .................................... 18
Toetsblokkering .............................................. 18
Externe blokkering......................................... 19
Toegangscodes................................................ 19
Download!........................................................ 20
Persoonlijk ....................................................... 21
Een compatibele headset aansluiten ....... 21
Een USB-gegevenskabel aansluiten ......... 21

3. Belfuncties.................................. 22

Een spraakoproep tot stand brengen ....... 22
Een oproep beantwoorden
of weigeren...................................................... 24
Video-oproepen.............................................. 24
Oproepinstellingen ........................................ 25

Video delen ...................................................... 27
Logboek ............................................................. 29

4. Tekst invoeren ............................ 29

Normale tekstinvoer en tekstinvoer
met tekstvoorspelling.................................... 29
Tekst kopiëren en verwijderen.................... 31

5. Berichten .................................... 31

Berichten invoeren en verzenden .............. 31
Inbox .................................................................. 32
Dienstberichten .............................................. 32
E-mail ................................................................ 33
Mail for Exchange.......................................... 33
Outbox............................................................... 35
Berichtlezer...................................................... 35
Berichten op de SIM-kaart bekijken......... 35
Infodienst ......................................................... 36
Dienstopdrachten........................................... 36
Berichtinstellingen......................................... 36

6. Contacten ................................... 37

Gegevens van contacten opslaan
en beheren ....................................................... 37
Contactgroepen .............................................. 37
Een beltoon toevoegen................................. 38

7. Positionering .............................. 38

Info over GPS................................................... 38
Assisted GPS .................................................... 39
GPS-verbinding configureren ..................... 39
Positieaanvragen ............................................ 40
Kaarten.............................................................. 41
Plaatsen ............................................................ 47
GPS-gegevens ................................................. 47

8. Galerij ......................................... 48

Hoofdweergave............................................... 48
Bestanden downloaden ................................ 49
Afbeeldingen weergeven.............................. 49
Afbeeldingen bewerken................................ 49
Videoclips bewerken...................................... 50
Afbeeldingen afdrukken ............................... 50
Online delen..................................................... 50

background image

5

9. Camera ........................................ 52

Afbeeldingen vastleggen ............................. 52
Videoclips opnemen ...................................... 53
Panoramafoto's maken ................................ 53

10. Media ....................................... 54

Muziekspeler ................................................... 54
Nokia Podcasting ........................................... 56
Radio ................................................................. 59
RealPlayer ........................................................ 60
Spraakrecorder ............................................... 61

11. Internet .................................... 61

Op internet surfen ......................................... 61
Zoeken............................................................... 64

12. Persoonlijk ............................... 64

Thema's............................................................. 64
Profielen ........................................................... 65

13. Tijd beheren ............................. 65

Klok .................................................................... 65
Agenda.............................................................. 66

14. Office-toepassingen................ 66

Actieve notities .............................................. 66
Notities ............................................................. 66
Rekenmachine ................................................ 67
Omrekenen....................................................... 67
Mobiel woordenboek .................................... 67
Adobe Reader.................................................. 68
Quickoffice ...................................................... 68

15. Instellingen.............................. 68

Spraakopdrachten .......................................... 68
Telefooninstellingen ...................................... 69
Spraak................................................................ 71

16. Gegevensbeheer....................... 71

Toepassingen verwijderen
of installeren ................................................... 71
Bestandsbeheer............................................... 73
Licenties............................................................ 74
Apparaatbeheer .............................................. 75

17. Connectiviteit.......................... 76

Gegevens overbrengen of
synchroniseren ................................................ 76
PC Suite............................................................. 77
Bluetooth-connectiviteit ............................. 77
USB-verbinding............................................... 79
Externe synchronisatie ................................. 80
Push to Talk ..................................................... 80
Verbindingsbeheer ......................................... 81

18. Toebehoren .............................. 82

19. Informatie over de batterij
en de lader ..................................... 82

Controleren van de echtheid
van Nokia-batterijen ..................................... 83

Behandeling en onderhoud ........... 84

Aanvullende veiligheids-
informatie ...................................... 86

Index ............................................... 90

background image

6

V E I L I G H E I D