Nokia 6210 Navigator - Help

background image

Help

Uw apparaat is voorzien van contextafhankelijke Help. Als u Help wilt weergeven
in een geopende toepassing, selecteert u

Opties

>

Help

. Als u wilt schakelen

tussen Help en de geopende toepassing op de achtergrond, houdt u

ingedrukt

en selecteert u de toepassing in de lijst met geopende toepassingen.

Als u Help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u >

Help

>

Help

.

Selecteer een toepassing om een lijst met Help-onderwerpen weer te geven en
selecteer de gewenste Help-tekst. Als u een lijst met trefwoorden wilt openen,
selecteert u

Opties

>

Zoeken

.