Nokia 6210 Navigator - Antenneplasseringer

background image

Antenneplasseringer

Mobilantenne (1)

Bluetooth-antenne (2)

GPS-antenne (3)

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle
radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den
mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller
sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til
at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden
reduseres.