Nokia 6210 Navigator - Innstillingsveiviser

background image

Innstillingsveiviser

Innstillingsveiviseren konfigurerer enheten for operatør- og e-postinnstillinger
basert på tjenesteleverandøren. Det kan også være mulig å konfigurere andre
innstillinger.

Det kan hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å aktivere en
datatilkobling eller andre tjenester, for at du skal kunne bruke disse tjenestene.

Velg

>

Innstillinger

>

Innst.veiviser

.

background image

13

E n h e t e n