Nokia 6210 Navigator - Konfigurasjonsinnstillinger

background image

Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, Trykk og snakk, e-post, synkronisering,
direkteavspilling og leseren, må du ha riktige konfigurasjonsinnstillinger på

background image

12

K o m m e i g a n g

enheten. Det kan hende at enheten automatisk konfigurerer innstillinger for
leseren, multimediemeldinger, tilkoblingspunkter og direkteavspilling avhengig av
SIM-kortet som brukes. Du kan også bruke

Innst.veiviser

-programmet til å

konfigurere innstillingene, eller du kan motta innstillingene direkte som en
konfigureringsmelding, som du lagrer på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon
om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste
Nokia-forhandler.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres
automatisk, vises

1 ny melding

. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du

Vis

>

Valg

>

Lagre

. Du må kanskje angi PIN-koden som du har fått fra

tjenesteleverandøren.