Nokia 6210 Navigator - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Batteriet ditt har blitt ladet på forhånd, men ladenivåene kan variere.

1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

2. Koble laderen til enheten. Du kan

bruke enheten mens den lades.

3. Når batteriet er helt oppladet,

kobler du laderen fra enheten og
deretter fra stikkontakten.

Hvis et batteri er fullstendig utladet,
kan det ta noen minutter før
ladeindikatoren vises på skjermen
eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes.

background image

11

K o m m e i g a n g