Nokia 6210 Navigator - Minnekort

background image

Minnekort

Bruk kun kompatible microSD- og microSDHC-kort som er godkjent av Nokia til
bruk i denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort,
men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort
som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret
på kortet.