Nokia 6210 Navigator - Sette inn et minnekort

background image

Sette inn et minnekort

Vær oppmerksom på at minnekortet kanskje fulgte med enheten og allerede kan
være satt inn.

background image

10

K o m m e i g a n g

1. Åpne luken til minnekortsporet.

2. Sett inn minnekortet i sporet med

det gullfargede området vendt
ned. Skyv kortet forsiktig til det
låses på plass.

3. Lukk luken.