Nokia 6210 Navigator - Ta ut et minnekort

background image

Ta ut et minnekort

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis
du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data
som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

1. Trykk raskt på av/på-tasten i ventemodus.

2. Bla til

Fjern minnekort

, og velg

OK

>

Ja

.

3. Åpne luken til minnekortsporet.

4. Trykk forsiktig på kortet til det løsner.

5. Trekk ut kortet og velg

OK

.

6. Lukk luken.