Nokia 6210 Navigator - Sett inn et (U)SIM-kort og batteri

background image

Sett inn et (U)SIM-kort og batteri

Denne enheten bruker BL-5F-batterier.

1. Du åpner bakdekselet på enheten

ved å trykke på knappen på
bakdekselet.

2. Løft bakdekselet for å ta det av.

3. Fjern batteriet ved å løfte det fra

enden.

4. Skyv (U)SIM-kortet inn i

SIM-kortholderen. Kontroller at det
gullfargede kontaktområdet på kortet
vender ned mot enheten og at det skrå
hjørnet vender mot kortholdersporet.

5. Sett inn batteriet.

6. Sett på bakdekselet.