Nokia 6210 Navigator - Slå enheten på og av

background image

Slå enheten på og av

Trykk og hold nede av/på-tasten.

Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, taster du inn
PIN-koden og velger

OK

.

Hvis du blir bedt om å oppgi låskoden, taster du inn
låskoden og velger

OK

. Låskoden er innstilt fra

fabrikken til 12345.