Nokia 6210 Navigator - My Nokia

background image

My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste som sender deg tips, triks og støtte for Nokia-enheten
regelmessig som tekstmeldinger. Hvis My Nokia er tilgjengelig i ditt land og støttes
av tjenesteleverandøren, blir du invitert til å delta i My Nokia-tjenesten når du har
angitt klokkeslett og dato.

Velg språk for tjenesten. Hvis du endrer språket, starter enheten på nytt. Når du
skal registrere My Nokia-tjenesten, velger du

Godta

og følger instruksjonene

på skjermen.

Hvis du vil registrere My Nokia senere, velger du >

Hjelp

>

My Nokia

.