Nokia 6210 Navigator - Musikkspiller

background image

Musikkspiller

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan
skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet
kan være ekstremt høyt.

Du kan lytte til musikk og podkast-episoder også når Frakoblet profil er aktivert.
Se “Frakoblet-profil” på side 14.

Hvis du vil ha mer informasjon om opphavsrettsbeskyttelse, se “Lisenser”
på side 67.