Nokia 6210 Navigator - Lytte til musikk eller en podkast-episode

background image

Lytte til musikk eller en podkast-episode

1. Velg

>

Progr.

>

Avspilling

.

2. Velg en kategori, for eksempel

Alle sanger

eller

Podkaster

>

Alle episoder

, og en

sang eller podkast-episode.

3. Du kan spille den valgte filen ved å trykke på blatasten.

Trykk på blatasten for å stanse avspillingen midlertidig. Hvis du vil fortsette
avspillingen, trykker du blatasten igjen.

4. Hvis du vil stoppe avspillingen, blar du ned.

Hvis du vil spole fremover eller tilbake, trykker du og holder blatasten mot høyre
eller venstre.

Bla mot høyre for å spole fremover. Hvis du vil gå tilbake til begynnelsen på
sangen eller podkasten, blar du til venstre.

Hvis du vil spole til forrige sang eller podkast, blar du mot venstre på nytt innen to
sekunder etter at en sang eller podkast er startet.

background image

50

M e d i a

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil gå tilbake til ventemodus og beholde avspilleren i bakgrunnen, trykker
du avslutningstasten. Avhengig av det valgte temaet for ventemodus vises sangen
som spilles for øyeblikket. Hvis du vil gå tilbake til musikkavspilleren, velger du
sangen som spilles for øyeblikket.