Nokia 6210 Navigator - Nokia Musikkbutikk

background image

Nokia Musikkbutikk

I Nokia Musikkbutikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom og kjøpe
musikk til å laste ned på enheten. Hvis du vil kjøpe musikk, må du først registrere

background image

51

M e d i a

deg for tjenesten. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for Nokia
Musikkbutikk i ditt land, besøker du www.music.nokia.com.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Nokia
Musikkbutikk. Når du skal åpne Nokia Musikkbutikk, velger du >

Progr.

>

Avspilling

>

Valg

>

Gå til Musikkbutikk

.