Nokia 6210 Navigator - Overføre musikk

background image

Overføre musikk

Du kan kjøpe musikk som er beskyttet med WMDRM, fra musikkbutikker på
Internett og overføre musikken til enheten.

Når du skal oppdatere biblioteket etter at du har oppdatert musikksamlingen
i enheten, velger du >

Progr.

>

Avspilling

>

Valg

>

Oppdatere biblioteket

.