Nokia 6210 Navigator - Overføre musikk fra datamaskinen

background image

Overføre musikk fra datamaskinen

Hvis du skal synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til
USB-kabelen og velger

Medieoverføring

som tilkoblingsmodus. Du kan overføre

WMDRM-beskyttede musikkfiler bare ved hjelp av medieoverføring. Du må sette
inn et kompatibelt minnekort i enheten din.

Når du skal bruke Nokia Music Manager i Nokia PC Suite, se veiledningen for
Nokia PC Suite.