Nokia 6210 Navigator - Podkaster

background image

Podkaster

Hvis du vil vise alle podkast-episodene som finnes i enheten, velger du >

Progr.

>

Avspilling

>

Podkaster

>

Alle episoder

.

Podkast-episodene har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig
avspilt. Hvis en episode er delvis avspilt, spilles den av fra siste avspillingsposisjon
ved neste avspilling. Ellers spilles den av fra begynnelsen.