Nokia 6210 Navigator - Innstillinger

background image

Innstillinger

Når du skal bruke Nokia Podcasting, må du angi tilkoblings- og
nedlastingsinnstillinger.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring
av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for
å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Velg

>

Progr.

>

Podkasting

>

Valg

>

Innstillinger

og deretter blant følgende:

Tilkobling

>

Standard tilgangspunkt

– for å velge tilgangspunktet for å definere

tilkoblingen til Internett. Når du skal definere søketjenesten for podkast for søk,
velger du

URL for søketjeneste

.

background image

52

M e d i a

Last ned

– for å redigere nedlastingsinnstillingene. Du kan velge om du vil lagre

podkastene på enheten eller minnekortet. Angi hvor ofte podkaster skal
oppdateres, og angi klokkeslett og dato for neste automatiske oppdatering. Angi
også hvor mye minne som skal brukes for podkaster, og hva som skal gjøres hvis
nedlastingene overskrider nedlastingsgrensen.