Nokia 6210 Navigator - Søk

background image

Søk

Når du skal angi at søkemotoren skal bruke søketjenesten for podkast, velger du

>

Progr.

>

Podkasting

>

Valg

>

Innstillinger

>

Tilkobling

>

URL for søketjeneste

.

Når du skal søke etter podkaster, velger du >

Progr.

>

Podkasting

>

Søk

, og

skriver inn et nøkkelord eller en tittel.

Hvis du vil abonnere på en kanal og legge den til i podkastene, velger du

Valg

>

Abonner

. Du kan også merke kanaler for å legge til alle samtidig.