Nokia 6210 Navigator - Opptaker

background image

Opptaker

Med taleopptakeren kan du spille inn taleanropssamtaler og talememoer. Hvis du
spiller inn en telefonsamtale, hører alle parter et lydsignal under innspillingen.

Velg

>

Progr.

>

Opptaker

. Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du

Valg

>

Spill

inn lydklipp

eller

. Hvis du vil lytte til opptaket, velger du

. Innspilte filer

lagres i mappen Lydklipp i Galleri.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.