Nokia 6210 Navigator - Radio

background image

Radio

Når du skal slå på radioen, velger du >

Progr.

>

Radio

. Hvis du vil slå av radioen,

velger du

Avslutt

.

Første gang du slår på radioen, får du hjelp av en veiviser til å lagre lokale
radiokanaler (nettverkstjeneste).

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader for den visuelle tjenesten og
kanaloversiktstjenester, kontakter du tjenesteleverandøren.

background image

54

M e d i a

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible
hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal
fungere som den skal.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan
skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet
kan være ekstremt høyt.

Radioen støtter RDS (Radio Data System)-funksjonen. Radiokanalene som støtter
RDS, kan vise informasjon om for eksempel navnet på kanalen. Hvis RDS er
aktivert i innstillingene, forsøker den å skanne etter en alternativ frekvens for den
gjeldende kanalen, hvis mottakelsen er dårlig. Hvis du vil angi at enheten
automatisk skal søke etter alternative frekvenser, velger du

Valg

>

Innstillinger

>

Alternative frekvenser

>

Autom. søk på

.