Nokia 6210 Navigator - Kanaloversikt

background image

Kanaloversikt

Hvis du vil ha tilgang til kanaloversikten (nettverkstjeneste), velger du

Valg

>

Kanaloversikt

og plasseringen. Radiokanaler som har visuelt innhold, er angitt

med

. Når du skal lytte til eller lagre en kanal, blar du til den og velger

Valg

>

Lytt til

eller

Lagre

.