Nokia 6210 Navigator - Radiofunksjoner

background image

Radiofunksjoner

Trykk volumtastene hvis du vil justere volumet.

Hvis det finnes lagrede kanaler, blar du mot høyre eller venstre til de neste eller
forrige kanalene.

Du kan foreta eller besvare et anrop mens du lytter til radioen. Radioen slås av
under en aktiv samtale.

Hvis du vil høre på radioen i bakgrunnen og gå til ventemodus, velger du

Valg

>

Spill i bakgrunn

.