Nokia 6210 Navigator - Søke inn og lagre en radiokanal

background image

Søke inn og lagre en radiokanal

Hvis du vil starte kanalsøket når radioen er på, blar du opp eller ned. Hvis du vil
lagre kanalen når en kanal blir funnet, velger du

Valg

>

Lagre kanal

. Velg en

plassering for kanalen, skriv inn navnet på den, og velg

OK

.

Hvis du vil vise listen over lagrede kanaler, velger du

Valg

>

Kanaler

. Hvis du vil

endre innstillingene for en kanal, velger du kanalen og

Rediger

.