Nokia 6210 Navigator - Vise visuelt innhold

background image

Vise visuelt innhold

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter
du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise visuelt innhold for gjeldende kanal, velger du

Valg

>

Start visuell

tjeneste

. Kanalen må ha en visuell tjeneste-ID lagret før tjenesten kan brukes.

Hvis du vil avslutte matingen av visuelt innhold, men forsette med å lytte til
radioen, velger du

Lukk

.

background image

55

I n t e r n e t t