Nokia 6210 Navigator - RealPlayer

background image

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av mediefiler som for eksempel videoklipp som er
lagret i enhetsminnet eller på minnekortet, eller spille av mediefiler direkte ved å
åpne en kobling for direkteavspilling. RealPlayer støtter ikke alle filformater eller
alle varianter av et filformat.

Velg

>

Progr.

>

RealPlayer

. Når du skal spille av, velger du

Videoklipp

,

Direktekobl.

eller

Nylig spilte

og en mediefil eller en kobling for direkteavspilling.

Du må først konfigurere et standardtilgangspunkt hvis du vil spille av direkte
dataflytinnhold. Velg >

Progr.

>

RealPlayer

>

Valg

>

Innstillinger

>

Direkteavsp.

>

Nettverk

. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med

tjenesteleverandøren.

Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan
være ekstremt høyt.