Nokia 6210 Navigator - Søk

background image

Søk

Bruk Søk til å søke med søkemotorer samt finne og koble til lokale tjenester,
nettsteder, bilder og innhold for mobiltelefoner (nettverkstjeneste). Du kan for
eksempel bruke programmet til å søke etter lokale restauranter og butikker. Du
kan også søke etter data i enheten og på minnekortet.

Velg

>

Internett

>

Søk

.