Nokia 6210 Navigator - Surfe nettet

background image

Surfe nettet

Hvis du vil bla gjennom websider, velger du >

Internett

>

Internett

eller trykker

og holder nede 0 i ventemodus.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og fakturering, kan du
kontakte tjenesteleverandøren.

background image

56

I n t e r n e t t

Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og
beskyttelse mot skadelig programvare.

For å få tilgang til websider gjør du ett av følgende:

• Velg et bokmerke fra bokmerkevisningen.

• Angi adressen til websiden i bokmerkevisningen, og velg

Gå til

.