Nokia 6210 Navigator - Lagrede sider

background image

Lagrede sider

Hvis du vil lagre en side under lesing for å kunne vise den i frakoblet modus, velger
du

Valg

>

Verktøy

>

Lagre side

.

Hvis du vil vise lagrede sider, velger du

Lagrede sider

i bokmerkevisning. Du åpner

en side ved å merke den.