Nokia 6210 Navigator - Taster og kommandoer for å bla gjennom

background image

Taster og kommandoer for å bla gjennom

Hvis du vil åpne en kobling, gjøre utvalg eller merke av i bokser, trykker du
blatasten.

Hvis du vil gå til den forrige siden når du blar, velger du

Tilbake

. Hvis

Tilbake

ikke

er tilgjengelig, velger du

Valg

>

Navigeringsvalg

>

Historikk

for å vise en

kronologisk liste over sidene som er besøkt i løpet av en økt. Bla til venstre eller
høyre og velg ønsket side. Historikklisten tømmes hver gang en økt lukkes.

Hvis du vil lagre et bokmerke mens du blar, velger du

Valg

>

Lagre som bokmerke

.

Hvis du vil hente det nyeste innholdet på serveren, velger du

Valg

>

Navigeringsvalg

>

Last inn på nytt

.

Hvis du vil åpne webleserverktøylinjen, blar du til et tomt område på siden og
trykker og holder nede blatasten.

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lese siden frakoblet, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Koble fra

. Når du skal slutte å bla, velger du

Valg

>

Avslutt

.

Tastesnarveier i leseren
1
– Åpne bokmerkene dine.

2 – Søk etter nøkkelord på gjeldende side.

background image

57

I n t e r n e t t

3 – Gå tilbake til forrige side.

5 – Vis en oversikt over alle åpne vinduer.

8 – Vis sideoversikten for gjeldende side. Trykk 8 igjen for å zoome inn og vise
ønsket del av siden.

9 – Angi en ny webadresse.

0 – Gå til startsiden.

* eller # — Zoom inn eller ut på siden.