Nokia 6210 Navigator - Minikart

background image

Minikart

Minikart hjelper deg med å navigere på websider som inneholder mye informasjon.
Når Minikart er aktivert leserinnstillingene og du blar gjennom en stor webside,
åpnes Minikart, og du ser en oversikt over websiden som du blar gjennom. Du
flytter i Minikart ved å bla. Når du slutter å bla, forsvinner Minikart, og området
som er uthevet i Minikart, vises.