Nokia 6210 Navigator - Sideoversikt

background image

Sideoversikt

Med Sideoversikt kan du bevege deg raskere til ønsket del av en webside.
Sideoversikt er kanskje ikke tilgjengelig på alle sider.

Hvis du vil vise sideoversikten for gjeldende side, trykker du 8. Bla opp eller ned
for å finne ønsket punkt på siden. Trykk 8 igjen for å zoome inn og vise ønsket del
av siden.