Nokia 6210 Navigator - Tilkoblingssikkerhet

background image

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren

vises mens en tilkobling er aktiv, er

dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren
(eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer
dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Hvis du vil vise detaljer om tilkoblingen, krypteringsstatus og informasjon om
servergodkjenning, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Sideinfo

.