Nokia 6210 Navigator - Webstrømmer

background image

Webstrømmer

Nyhetsmating brukes for å dele de siste overskriftene eller ferske nyheter.

Leseren oppdager automatisk om en webside inneholder webstrømmer. Hvis du vil
abonnere på en webstrøm, velger du

Valg

>

Abonner på nyhetsmat.

og en strøm,

eller klikker koblingen. Hvis du vil vise webstrømmene du abonnerer på, velger du

Nyhetsmating

i bokmerkevisningen.

Hvis du vil oppdatere en webstrøm, velger du den og

Valg

>

Oppdater

.

Hvis du vil definere hvordan webstrømmene skal oppdateres, velger du

Valg

>

Innstillinger

>

Nyhetsmating

.