Nokia 6210 Navigator - Temaer

background image

Temaer

Du kan endre utseendet på enhetsdisplayet ved å aktivere et tema.

Velg

>

Innstillinger

>

Temaer

. Hvis du vil vise de tilgjengelige temaene, velger

du

Generelle

. Et merke vises ved siden av det aktive temaet.

Du forhåndsviser et tema ved å bla til temaet og velge

Valg

>

Forhåndsvisning

.

Hvis du vil aktivere det forhåndsviste temaet, velger du

Angi

.

background image

59

T i d s b e h a n d l i n g

I Temaer kan du også angi menyvisningstypen, angi et tema for ventemodus, angi
et egendefinert bakgrunnsbilde, tilpasse utseendet for strømspareren og velge et
bilde som skal brukes under en samtale.