Nokia 6210 Navigator - Klokke

background image

Klokke

Velg

>

Kontor

>

Klokke

. Hvis du vil endre klokkeinnstillingene og angi

klokkeslett og dato, velger du

Valg

>

Innstillinger

.

Hvis du vil angi at enheten skal vise klokkeslettet andre steder, blar du mot høyre
til

Verdensur

. Hvis du vil legge til et sted, velger du

Valg

>

Legg til sted

.

Hvis du vil angi stedet du befinner deg på, blar du til et sted og velger

Valg

>

Angi

som gjeldende sted

. Stedet vises i hovedvisningen for klokke, og klokkeslettet på

enheten endres i henhold til stedet som er valgt. Kontroller at klokkeslettet er
riktig, og at det samsvarer med den aktuelle tidssonen.