Nokia 6210 Navigator - Vekkerklokke

background image

Vekkerklokke

Hvis du vil angi en ny alarm, blar du mot høyre til

Alarmer

og velger

Valg

>

Angi alarm

. Tast inn alarmtiden, velg hvorvidt og når alarmen skal gjentas, og

velg

Utført

.

background image

60

K o n t o r p r o g r a m m e r