Nokia 6210 Navigator - Adobe Reader

background image

Adobe Reader

Bruk

Adobe Reader

til å vise PDF-dokumenter. Velg >

Kontor

>

Adobe PDF

for

å åpne programmet.