Nokia 6210 Navigator - Åpne en PDF-fil

background image

Åpne en PDF-fil

Hvis du vil åpne et nylig vist dokument, velger du det. Hvis du vil åpne et
dokument som ikke er oppført i hovedvisningen, velger du

Valg

>

Bla til fil

,

minnet og mappen hvor filen er lagret, og filen.

background image

62

I n n s t i l l i n g e r