Nokia 6210 Navigator - Vise et dokument

background image

Vise et dokument

Bla for å bevege deg rundt på en side. Hvis du vil gå til neste side, blar du til
nederst på siden.

Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du

Valg

>

Zoom

>

Inn

eller

Ut

.

Hvis du vil søke etter tekst, velger du

Valg

>

Finn

>

Tekst

og skriver inn teksten du

vil søke etter. Du finner neste forekomst ved å velge

Valg

>

Finn

>

Neste

.

Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet, velger du

Valg

>

Lagre

.