Nokia 6210 Navigator - Aktive notater

background image

Aktive notater

Med aktive notater kan du opprette, redigere og vise forskjellige typer notater.
Du kan sette inn bilder og video- eller lydklipp i notatene, koble notater til andre
programmer, for eksempel Kontakter og sende notater til andre.

Velg

>

Kontor

>

Multinotater

.

Hvis du vil opprette et notat, begynner du å skrive. Når du skal sette inn bilder,
lyd-eller videoklipp, visittkort, bokmerker for web eller filer, velger du

Valg

>

Sett inn

og typen element.

Hvis du vil angi at enheten skal vise et notat når du foretar eller mottar et anrop
fra en kontakt, velger du

Valg

>

Innstillinger

. Hvis du vil koble et notat til en

kontakt, åpner du notatet og velger

Valg

>

Koble notat til samtale

>

Legg til

kontakter

og kontakten.