Nokia 6210 Navigator - Kalkulator

background image

Kalkulator

Velg

>

Kontor

>

Kalkulator

. Når du skriver inn tall og vil legge til et

desimalpunkt, trykker du #.

Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle
utregninger.

background image

61

K o n t o r p r o g r a m m e r