Nokia 6210 Navigator - Mobil ordliste

background image

Mobil ordliste

Bruk Ordliste for å oversette ord fra ett språk til et annet.

Velg

>

Kontor

>

Ordliste

. Engelsk er tilgjengelig som standard i enheten. Du kan

legge til ytterligere to språk. Når du skal legge til et språk, velger du

Valg

>

Språk

>

Last ned språk

. Du kan fjerne språk unntatt engelsk og legge til nye.

Språkene er gratis, men nedlastingen kan innebære at store datamengder
overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren
for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Forkortelser for kilde- og målspråk vises på displayet. Hvis du vil endre kilde- og
målspråket, velger du

Valg

>

Språk

>

Kilde

og

Mål

.

Skriv inn ordet som du vil oversette, og velg

Oversett

. Hvis du vil høre ordet uttalt,

velger du

Lytt

.