Nokia 6210 Navigator - Notater

background image

Notater

Velg

>

Kontor

>

Notater

.

Hvis du vil skrive et nytt notat, begynner du å skrive. Velg

Utført

for å lagre

notatet.

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, i Notater.